Finalizarea proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: S15, S16, 95, H, 13”

Social

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea cu succes a proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de
locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: S15, S16, 95, H, 13″ cod SMIS 117319, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

În data de 11 iulie 2018 a fost semnat Contractul de finantare nr. 2659, aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.
Bugetul proiectului a fost de 7.546.480,27 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile a fost de 4.152.706,43 lei, iar contribuția din FEDR a
fost 3.529.800,47 lei și valoarea contribuției din bugetul național a fost 622.905,96 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost, conform
contractului de finanțare, din data de 01.03.2014, până în data de 30.09.2020.

Proiectul a avut ca obiectiv specific cresterea eficienței energetice a 5 blocuri de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea.
Principalele categorii de lucrări de intervenție realizate sunt:

  • Izolarea termică a pereților exteriori,
  • Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare,
  • Reabilitarea spațiului de intrare în clădire,
  • Izolarea termică a planșeului peste subsol și termoizolarea planșeului peste ultimul nivel,
  • Închiderea balcoanelor,
  • Înlocuirea și izolarea conductelor de distribuție din subsol si montarera de robinete de reglare pe racordul de retur la baza coloanelor de incălzire.
    Impactul investiției asupra comunității locale este reprezentat de diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității; reducerea sărăciei energetice, prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce susține îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriior sociale defavorizate.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.