HOTĂRÂREA NR.9

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, întrunit în ședință online, la data de 07 octombrie 2020, ora 14.00, la care participă 25 de membri din totalul de 33, în baza convocării nr.37605 din 07.10.2020;Analizând propunerile venite din partea structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor și instituțiilor publice subordonate, inclusiv societățile ETA S.A. […]

Continue Reading