Sedinta extraordinara de CL miercuri, 11.12.2019, la ora 12.00

Social

DISPOZIŢIA NR. 4099
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3),
lit.a) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al
României nr.555 din 5 iulie 2019, emite următoarea
D I S P O Z I Ţ I E :
Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al
municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 11.12.2019, ora 12.00, în Sala de
şedinţe a Primăriei.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în
anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua
materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției,
www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și
Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâre supuse aprobării.
Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

 • Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
 • tuturor membrilor Consiliului Local.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 11.12.2019:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea propuse să funcționeze pentru anul școlar 2020-2021 inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020 – inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de
  investiții pe anul 2019 – inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local
  nr. 320/31.10.2019 privind darea în administrare a serviciului de iluminat public – inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.