Sedinta ordinara de Consiliu Local – luni, 23 decembrie, ora 13.00

Social

DISPOZIŢIA NR. 4133 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, emite următoarea
DISPOZIŢIE :
Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului
Râmnicu Vâlcea, în data de 23.12.2019, ora 13.00, în Sala de şedinţe a Primăriei.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care
face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua
materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției,
www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.
Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

 • Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
 • tuturor membrilor Consiliului Local.

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI
NR. 4133 DIN DATA DE 17.12.2019
PROIECTUL ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 23.12.2019:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2019 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2019 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului estimat pentru organizarea evenimentelor festive din luna decembrie 2019 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional ”Mărțișor 2020” și a caietului de sarcini aferent – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru efectuarea unor lucrări – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere din zona Spitalului Județean de Urgență – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în str. Carol I nr. 19 către Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – Organizația Județeană Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 5.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – ”Elemente de identificare ale titlurilor de călătorie” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil teren cu destinația de drum public – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind parcarea autovehiculelor în perimetrul parcărilor de reședință din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2019 referitoare la aprobarea modelului de Acord de Colaborare dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea, Organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului și Operatorul serviciului de salubrizare – inițiator Primarul municipiului.
  În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2, lit.k din Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 13.09.2019 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondul statului, aflate în proprietatea privată a municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 341/31.10.2019 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze Formularul de Adeziune 2030 la Pactul Primarilor – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1,
  și nr.2.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la convenția de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea – Direcția de Asistență Socială și Asociația ”Centru pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 317/31.08.2017 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru păstrarea ordinii și curățeniei în municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 21. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.