Biserica Ruda – lăcașul care păstrează secretul asasinatului loialiștilor lui Mihai Viteazu

O biserică vâlceană, aparent obișnuită, aflată pe malul stâng al Oltului, la 10 km de Râmnicu Vâlcea, a fost prinsă într-un mod aparte în vârtejul bătăliilor purtate de Mihai Viteazul, consemnând, așa cum spun istorii, victimele colaterale ale acestora. Este vorba despre Biserica din satul Ruda cu hramul „Sfinții Voievozi’, sat care face parte din […]

Continue Reading

Biserica din Drăgoești, locul unde, după unii istorici, a fost botezat Mihai Viteazul

Vâlcea este cunoscut ca fiind județul necropolelor domnești, aici existând trei mănăstiri de tezaur, desemnate de mari domnitori ai Țării Românești pentru a le fi mormânt. Însă mai există o a patra biserică, legată nu de sfârșitul, ci de începutul vieții unui alt mare domnitor, Mihai Viteazul. Chiar dacă teoria este controversată, există indicii că […]

Continue Reading

Biserica „celor două turle”- după 200 de ani refuză să se prăbușească

Județul Vâlcea a fost pe drept cuvânt definit de teologi și istorici ai religiilor drept Athosul României, denumire pe care a primit-o în urma existenței a nu mai puțin de 400 de monumente ecleziastice, începând cu Mănăstirea Cozia și traversând ulterior seria de biserici domnești sau boierești, schituri, troițe, monumente creștine. Vâlcea este obârșia brâncovenescului, […]

Continue Reading