Lansarea proiectului ”Amenajare parc Știrbei Vodă”

Social

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului „Amenajare parc Știrbei Vodă” cod SMIS 127117, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
În data de 1 august 2019 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 7.296.296,70 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 7.150.370,77 lei, iar contribuția din FEDR este
6.201.852,19 lei și valoarea contribuției din bugetul național este 948.518,58 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de
finanțare, din 30.08.2018 până în data de 30.12.2021.
Obiectivul general al proiectului este reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din Municipiul Râmnicu Vâlcea.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • refuncționalizarea suprafeței de teren degradat și transformarea acesteia în spațiu verde urban;
 • creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor;
 • utilizarea în scop recreativ a terenului situat în centrul municipiului;
 • îmbunătățirea calității mediului prin înființare de spații verzi și reducerea efectelor negative ale temperaturilor crescute si ale schimbarilor climatice;
 • conștientizarea populației privind importanța spațiilor verzi și oferirea unui mod sănătos de a petrece timpului liber;
 • îmbunătățirea aspectului peisagistic și calității aerului;
 • creșterea atractivității orașului și diminuarea migrării demografice.
  Principalele categorii de lucrări propuse:
 • realizarea de alei, platforme pietonale și terasamente ce constau în umpluturi de pământ vegetal pe întreaga suprafață a terenului, ca strat suport pentru vegetația ce urmează a fi plantată;
 • realizarea de împrejmuiri pe toate laturile suprafeței amenajate;
 • amplasarea de bănci pentru ședere și odihnă și realizare zone de odihnă/popas destinate vizitatorilor, unde se vor amplasa pergole ce conțin bănci continue pe toată lungimea acestora;
 • amenajarea unui loc de joacă pentru copii compus din tiroliene și leagăne pentru persoane cu dizabilități, loc modern pentru fitness și terenuri pentru volei/badminton;
 • plantarea de arbori foioși și coniferi cu talie medie și înaltă, montarea de gazon rulou rezistent și adaptat la condițiile date;
 • realizarea unui sistem de iluminat, fiabil și eficient, care să asigure iluminare pe timpul nopții pe toate aleile și la punctele de interes din cadrul zonei de amenajare;
 • instalare sistem video și Wi-Fi;
 • amplasarea de cișmele de apa potabilă și coșuri de gunoi;
 • realizarea unui sistem de irigare automatizat;
 • realizarea unui sistem de preluare și colectare a apelor pluviale și a unui sistem de drenaj a apelor de suprafață și adâncime;
 • construire grup sanitar pentru femei, bărbați și pentru persoane cu dizabilități.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.