Conferinţa de presă de lansare a proiectului “Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Râmnicu Vâlcea”

Social

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Râmnicu Vâlcea”, cod SMIS 129361,  finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare; Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cu modificările şi completările ulterioare.

În data de 18 decembrie 2019 a fost semnat Contractul de finantare nr. 5021, aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 46.845.012,34 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 45.908.112,11 lei, iar contribuția din FEDR este 39.818.260,50 lei și valoarea contribuției din bugetul național este 6.089.851,61 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 39 luni, conform contractului de finanțare, din data de 27.10.2018, până în data de 31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului îl constituie, alinierea la standardele europene privind transportul public de călători, creșterea calității vieții pentru membrii comunității locale, creșterea numărului de călători datorată renunțării la automobilul personal în favoarea transportului în comun, îmbunătătirea calităților serviciului de transport public, optimizarea timpilor de transport, reducerea emisiilor poluante și creșterea mobilității.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Sistemul de management al traficului și mobilității urbane și impunere a regulilor, siguranță și securitate se integreaza în sistemul de transport urban al Municipiului Râmnicu Vâlcea, având un impact pozitiv asupra mediului natural și asupra calității vieții cetățenilor orașului, prin realizarea obiectivului său general, respectiv reducerea emisiilor GES și a poluării, inclusiv a celei fonice, datorită reducerii deplasărilor cu vehiculul privat și creșterea cotei modale a transportului pubic, dar și a deplasărilor cu bicicleta și pietonale;

2. Îmbunătățirea transportului public și îmbunătățirea siguranței cetățeanului în spațiul public, precum și a unui dispecerat informatic integrat și utilizarea acestora în scopul satisfacerii necesităților de mobilitate ale populației din municipiu și ale turiștilor;

3. Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei parți din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creștere în România), către transportul public și modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos în acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport în municipiile reședință de județ;

4. Îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de transport public, ceea ce va permite inclusiv o corelare a graficului de circulație cu durata reală de călătorie de parcurs a traseului, cu efecte pozitive asupra creșterii numărului de pasageri, beneficiari ai serviciului, datorită implementării componentei de acordare a priorității pentru vehiculele de transport public în locațiile semaforizate;

5. Scăderea numărului de accidente ca urmare a implementării componentei de impunere a regulilor, siguranță și securitate. Scăderea consumului de combustibil utilizat pentru transportul rutier; Scăderea timpilor de raspuns în cazul detectării unor evenimente care perturbă siguranța rutieră sau ordinea publică în zonele supravegheate.

Date de contact:

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843

E-mail: primaria@primariavl.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.